Start

Vznik a činnost RH Lanškroun V roce 1977 bylo v RH Hradec Králové rozhodnuto, že řídící článek SVS-M FMV v Lanškrouně nemůže být v Hradci Králové, ale přímo v Lanškrouně a toto rozhodnutí se připravovalo ve druhém pololetí roku 1977 tak, aby od ledna 1978 mohla začít pracovat RH Hradec Králové, skupina Lanškroun. 16. ledna 1978 se sešli pověření pracovníci, kteří měli tvořit základ skupiny po předchozím souhlasu RH Hradec Králové a předběžně souhlasili s prací ve skupině.

Pro historii nechť jsou zanechána jejich jména: Jan Morávek, Zdeněk Šimek, Jiří Mráz, Zdeněk Svatoš, Jiří Vodička, Naďa Kytlíková, Václav Leníček, Jiří Šolc, Josef Frňka, Miloš Šrámek, Miroslav Kuťák, Zdena Čuzdiová, Slavko Hušek, Jaroslav Diblík a Jaroslav Hrdina. Nechť je zaznamenán den 24.ledna1978, kdy za účasti vedeni RH HK a RH Plzeň byla oficielně ustanovena skupina RH Lanškroun a zvoleni její funkcionáři následovně: Předseda: Jan Morávek Místopředseda: Zdeněk Šimek Místopředseda: Jiří Mráz Hospodář: Zdeněk Svatoš Jednatel: Naďa Kytlíková Vedoucí trenér: Jiří Vodička Ostatní výše jmenovaní se stali členy skupiny s odpovědností za výstavbu, propagaci, stravovaní a administrativu. Byl také schválen organizační řád skupiny, rozsah jednotlivých pravomocí a ostatní potřebná dokumentace. Dnem 24. ledna 1978 začala být skupin RH odpovědná za svoji činnost, zabezpečení chodu SVS-M a předseda skupiny se stal členem výboru RH Hradec Králové s odpovědností za skupinu RH Lanškroun a její činnost. Trenérsko - metodická činnost byla plně v kompetenci vedoucího trenéra, který byl odpovědný za výsledky závodníků a výbor každé pondělí po celá dlouhá léta svého trvání hodnotil výslednost a celou sportovní činnost, hospodářské zabezpečení, výstavbu a veškeré ostatní náležitosti. Byla zahájena příprava na pořádání závodů, nejprve krajské přebory, pravidelné každoroční májové kriterium všech kategorií, kdy v Lanškrouně startovali nejlepší tehdejší Českoslovenští reprezentanti. Celkem se odjelo 20 ročníků tohoto závodu. Byly pořádány celostátní dorostenecké soutěže, Československý pohár mužů, jedním z vrcholů byly juniorské závody Družba, které se obvykle jezdily ve velkých městech zúčastněných zemí.To už výbor pracoval s dílčími změnami. Místopředsedu Šimka vystřídala JUDr. Anna Košťálová, jednatelkou se stala Jarmila Luňáková a několik málo členů činnost ukončilo. Špičkou pořadatelů závodů byl Mezinárodní etapový závod Lanškroun - Jelcz - Laskowice v Polsku pro kategorii závodníků 17 - 21 let s cílem, aby hlavně starší členové SVS-M „ochutnali" velkou cyklistiku. Později se tento závod (po čtyřech ročnících) konal pouze na území ČR a jezdí se dodnes. Více než 12 let jsme zásadním způsobem podporovali ZMP a ZMPH, který se jezdí dodnes pod názvem Malý závod míru. Sluší se připomenout, že od roku 1985 jsme byli samostatnou RH Lanškroun, už bez mezičlánku v Hradci Králové. Po celou dobu metodicky řídila naši činnost, i materiálně, RH Plzeň SVS FMV cyklistiky, jmenovitě František Konečný. Není účelem této informace vyjmenovat vše, je však nutné zvýraznit, že ve své době měl Lanškroun v republice nejen nejlepší cyklisty, ale i špičkové pořadatele cyklistických akcí. Také propagace města byla nezanedbatelná. Ve složení, které je uvedeno v tomto materiálu skončila RH, přejmenovaná roku 1990 na SKP Duha, na počátku roku 1991 Někteří členové s cyklistikou skončili, jiní pokračují buď v SKP Duha, nebo v CK Lanškroun, o. s. a protože již od založení uběhla řada let, někteří již nejsou mezi námi. Z dostupných materiálů zpracoval Jan Morávek

Vyhledat


Počasí Počasí
Počasí Počasí

Počasí v Lanškrouně »